Søk | www.statped.no

Viser 651 - 660 av 899 treff.

 • Læring hos barn og unge med synshemming

  27.05.2016 | Nettressurs

  ...synshemming. Rapport fra Statped og NTNU Samfunnsforskning. Tittelen på publikasjonen er "Kunnskapsoversikt over forskningsfunn om læring hos barn og unge med synshemming".  Nødvendig med tilrettelegging Tilrettelegging ...
 • Kartlegging

  08.06.2021 | Kapittel

  ...forståelse av hvordan elevene opplever læringsmiljøet. Fravær er stort sett alltid noe som utvikles over tid. Elevene har strevd og opplevd ubehag og stress ved skolesituasjonen lenge før fraværet starter ...
 • Autisme og synsvansker

  15.05.2020 | Artikkel

  ...dem. Omgivelsene har ofte få holdepunkter til å reagere adekvat på barnet. Det kan være lett å overvurdere eller undervurdere disse barna. Barna kan for eksempel vise interesse og forståelse ved å snu seg ...
 • Skriveutvikling

  01.07.2020 | Artikkel

  ...barnet etter hvert skiller ut bokstavene i sitt eget navn og skriver det, og tar det første steget over i det neste stadiet i skriveutviklingen. 3.Helordsskriving Med helordsskriving mener vi at barnet ...
 • Organiske stemmevansker

  15.02.2022 | Kapittel

  ...cysten, vil den kunne bli mindre om stemmen brukes på en mer hensiktsmessig måte. Dersom stemmen overbelastes igjen, vil cysten kunne bli større og stemmekvaliteten dårligere. Granulom Et granulom er en hvitlig ...
 • Hva er inkludering?

  19.11.2019 | Artikkel

  ...beskrivelsene vektlegger ulike sider ved inkludering, samtidig som de også utfyller, og delvis overlapper hverandre. Inkludering kan beskrives som fellesskap, deltakelse, medvirkning og læringsutbytte ...
 • Formidling og visualisering av fagstoff

  06.11.2019 | Artikkel

  Pearl Harbour Reise og opplevelse i virtuell virkelighet Google Earth VR er en app hvor du kan reise over hele verden i VR. Dette kan være et godt utgangspunkt for å visualisere fagstoff i geografi, historie ...
 • Utredning av ADHD, Tourettes syndrom, OCD og autismespekterforstyrrelser

  28.03.2022 | Artikkel

   eventuelt utredinger fra spesialisthelsetjenesten,  beskrevet disse og evaluert iverksatte tiltak over tid. Dersom kommunen eller fylkeskommunen ønsker støtte i store kompetanseutviklingsprosjekter, er ...
 • Rettigheter ved deltakelse på kurs

  03.11.2016

  ...eller er langvarig syk. Med langvarig syk forstås sykdommer som med overveiende sannsynlighet vil vare over ett år. Jamfør Navs rundskriv til folketrygdlovens § 9-13 (sic) (nav.no) om legeerklæring: «For å ...
 • Spesialundervisning

  03.06.2021 | Kapittel

  ...gruppearbeid er det viktig: at eleven har en definert oppgave at de andre elevene i gruppen er klar over hvilken oppgave eleven med autisme har at gruppen består av elever som fungerer godt sammen, og der ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!