Søk | www.statped.no

Viser 701 - 710 av 899 treff.

 • Personer med anomisk afasi (ordleting)

  28.06.2022 | Kapittel

  ...ja/nei- spørsmål 2. Afasirammede har vansker med å gjenta for seg selv slik at en beskjed kan huskes over kort tid. Gi derfor beskjeder med støtte i bilder eller skriv ned f.eks navn. Hvis slektninger skal ...
 • Scratch web-basert

  19.08.2021 | Kapittel

  ...du deretter kan dele med andre. Scratch-appen fungerer på den måten at du drar blokker fra en meny over til et kodeområde. Hver blokk representerer en spesiell instruksjon, og på den måten bygger du opp ...
 • Forskning om pedagogisk bruk av digitale spill

  17.09.2020 | Kapittel

  ...som gjennomsnittet. Forskningen viser at elevene finner det motiverende, de greier å konsentrere seg over lengre tid og opplever mestring, noe de kanskje ikke opplever så ofte i klasserommet. I spill er det ...
 • Erfaringer fra følelsessamtaler

  04.05.2015 | Kapittel

  ...hun ristet i hele kroppen og skrek. Nå er det mest vanlige at hun er sint med ord, at hun er skuffet over oss, at det er urettferdig, dere er så strenge mot meg. Eller hun kan bli lei seg: «Ser du tårene ...
 • Syn på ett øye

  21.05.2015

  ...uten å snu på hodet eller endre blikkretning, kan vi registrere objekter som ligger til siden for, over eller under fokuseringspunktet. Det er dette vi kaller synsfeltet. Et normalt synsfelt som måles når ...
 • Mine sirkler – Veiledning Apple iOS admin-modus

  14.11.2017

  ...en side side med ekstra forklaring på hvordan du klipper og limer fra mail eller notat-verktøy og over i appen. men hvis du kan dette fra før i iPhone, trenger du ikke å lese dette. Når en redigerer den ...
 • Ordforrådet

  16.06.2016 | Nettressurs

  ...egenskaper ved enkeltord. I 2013 ble «Ordforrådet» lansert. Dette er en søkbar leksikalsk database med over 1600 norske ord (substantiv, verb og adjektiv) der man kan finne opplysninger om en mengde ulike egenskaper ...
 • Tidslinje

  22.10.2019 | Kapittel

  En tidslinje gir oversikt over innhold og rekkefølge i en gitt tidsperiode. Når du konkretiserer og strukturerer det abstrakte fenomenet tid, blir det lettere å fokusere og gjøre koblinger mellom ulike ...
 • Språkkartlegging som grunnlag for å identifisere risiko for språkvansker hos førskolebarn

  31.01.2019 | Artikkel

  ...en enhetlig, generell (latent) språkfaktor og denne generelle språkfaktoren viser en høy stabilitet over tid, på tvers av lavt- og høyt-fungerende grupper av barn i alderen fire til seks år. Når det gjelder ...
 • Tidlig innsats ved synstap hos barn og unge med øyesykdom

  02.02.2017 | Artikkel

  ...synstap og kurs om tilrettelegging i skole, utdanning og hverdagsliv Kommunen for samarbeid og oversikt over rehabilitering Etter hvert som synsvanskene eskalerer, har barn og unge behov for gradvis å bygge ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!