Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 601 - 610 av 2839 treff.

 • Stammebehandling – hva hjelper hvem?

  02.06.2017 | Prosjekt

  Norsk studie av Hilda Sønsterud, Statped avdekker ny tilnærming i stammebehandlingen. Basert på egne vurderinger fra personer som stammer, får vi tydelig og konkret kunnskap om hva som virker i stammebehandlingen ...
 • Lovverk

  06.04.2021 | Kapittel

  I overgangen mellom barnehage og skole har barn med nedsett høyrsel rettar som det er nødvendig for foreldre og resten av laget rundt barnet å vere kjende med. Ikkje alle lovar, reglar og rettar er aktuelle ...
 • WASSP

  25.06.2018 | Kartleggingsmateriell

  Kartleggingsskjema for vurdering av egen stamming – voksne. Skjemaet omhandler spørsmål og påstander omkring opplevelsen av stamming. Personen som stammer vurderer grad og hyppighet av tanker og følelser ...
 • Språkkartlegging som grunnlag for å identifisere risiko for språkvansker hos førskolebarn

  31.01.2019 | Artikkel

  Universitetet i Oslo ved ulike tidspunkt og omfatter: tverrsnittsdata fra SPRÅK4-utprøvingen 1999-2002, og longitudinelle språkdata primært fra prosjektet «Norske barns språkutvikling» gjennomført i regi av ...
 • Minoritetsspråk og flerspråklighet

  24.06.2016 | Artikkel

  ...hørsel og minoritetsbakgrunn kan streve med å lære norsk og finne seg selv i møtet mellom to kultur. Dette kommer i tillegg til de utfordringene barn med norsk som førstespråk og nedsatt hørsel kan streve med ...
 • Språkkompetanse

  10.11.2021 | Kapittel

  ...aldersadekvate tegnspråkferdigheter og erfaring med tegnspråklig kommunikasjon. I filmen under kan du se en mor og en pedagog sine betraktninger rundt dette. DAM_tolk_barn_spraakkompetanse Som både mor og pedagog ...
 • Brage lager grimaser

  03.05.2016 | App

  Bildebok-app med grafiske tegn (Widgit), norsk tegnspråk og norsk, samt mulighet for egne lydopptak. Brage og Spidi lager morsomme grimaser, men Ludo er ikke helt med på leken. Fortellingen er illustrert ...
 • Alternativ framgangsmåte for å starte TalkBack når du skal ta i bruk en ny enhet:

  12.05.2015 | Kapittel

  ...kort vibrasjon etter noen sekunder, som tegn på at enheten er i ferd med å starte. Sett to fingrer på skjermen så snart du vet at enheten er i ferd med å starte. La det gjerne være litt avstand mellom fingrene ...
 • Matematikkvansker: Hvordan forstår vi vanskene, og hva kan vi gjøre i opplæringen?

  26.08.2022

 • Barn med hjernerystelse – tiltak og tilrettelegging hos barn i barnehage og skole

  26.08.2022

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!