Til hovedinnhold
Viser 141–150 av 977 treff.
 • Rettsapparatet – en siste skanse mot inkludering?

  23.02.2016 | Bok/hefte

  Rapporten gir oversikt over forskning om funksjonshemmedes og hørselshemmedes rettssikkerhet i rettsapparatet – som offer, tiltalt eller vitne. Språk og tolking er et sentralt tema. Ulike barrierer som ...
 • Inkludering i barnehagen

  15.06.2016 | Artikkel

  Et barn med synshemming trenger å få oversikt over omgivelsene i barnehagen. Da er det nødvendig med orden, struktur og en plan for aktivitetene. Mange barn med synsvansker har en god tilvenning til barnehagen ...
 • Planlegging av skolestart

  23.06.2016 | Artikkel

  ...regulering av undervisningsrom og nødvendig teknisk utstyr vil være på plass før skolestart. Overføringsmøte mellom barnehage og skole med utveksling av informasjon. NB! Samtykke fra foreldre. Våren før ...
 • Elevkanalen

  10.10.2016 | Nettressurs

  ...med Elevkanalen for å gjøre sendinger tilggjengelig med tegnspråk. på erher.no finner du oversikt over sendinger knyttet til Nye naturfag, Nye samfunnsfag og Tverrfaglig ungdomstrinn. Siden oppdateres ...
 • Barn og unge som har fått alvorlig bevissthetsforstyrrelse (DOC) etter traumatisk hjerneskade (TBI)

  31.10.2016 | Artikkel

  ...sine liv. Det er utfordrende å få til sammenheng og samarbeidsrutiner i praksis.  Når det gjelder overordnet styringsnivå, hadde det vært ønskelig med et mer samordnet lovverk og etablerte rutiner som hadde ...
 • Utfordringer med I-M-ABLE-metoden

  04.05.2023 | Kapittel

  Ingen ferdigproduserte leseverk. Læreren må lage alt materiell selv. Læreren må føre nøye oversikt over alle ordene.
 • Markeringsstokk

  01.09.2023 | Kapittel

  ...lett og kort. Den er sammenleggbar og kan enkelt tas fram ved behov. Også denne stokken har en overflate som fungerer som refleks i .    
 • Lydfyr

  01.09.2023 | Kapittel

  ...stasjonært og flyttbart. Det er vanlig å plassere lydfyr ved viktige orienteringspunkter, som for eksempel over dørene til skolens hovedinngang. Lyden fra lydfyret skiller seg vesentlig fra andre lyder i omgivelsene ...
 • Mønster

  21.04.2023 | Kapittel

  Det kan være utfordrende for eleven å skaffe seg oversikt over geometriske mønster og mønster i matematiske uttrykk. Hvis eleven bruker punktskrift, kan man tilrettelegge ved å lage mønster i punktskrift ...
 • Erasmus+ 2019 Strategisk partnerskap – Alvorlig skolefravær

  30.11.2022 | Artikkel

  ...tiltak rettet  mot elever med alvorlig skolefravær. Prosjektets faser Prosjektet vil gå i to hovedfaser over en 36 måneders periode. I første fase vil prosjektet gi en tilstandsbeskrivelse av hvilke retningslinjer ...