Til hovedinnhold
Viser 181–190 av 977 treff.
 • Oppstart av timen

  17.08.2023 | Kapittel

  ...å samle elevene i ring. Det gjør det enklere å høre hva som blir sagt. En navnerunde gir oversikt over hvem som er til stede. Informer om mål og innhold i timen. Det gir oversikt og forutsigbarhet. Gi ...
 • Oppvarming på matte

  21.08.2023 | Kapittel

  ...på ett sted, samt at eleven unngår å støte borti medelever.  Gjenta gjerne samme oppvarmingssekvens over tid. Det gir forutsigbarhet og større mulighet for mestring. oppvarming ...
 • Filterbriller

  01.09.2023 | Kapittel

  ...og/eller begrenser lysømfintlighet og problemer med blending. Brillene kan også være nyttige ved overganger fra direkte sollys til skygge, og omvendt. Det finnes ulike typer filterglass. Det er store individuelle ...
 • Struktur og organisering

  25.01.2018 | Kapittel

  Oversikt over dagen og timen. Visualisering og elektronisk påminning Forberede eleven og være i forkant av undervisningen i klassen Hvor mange timer per dag Hvor lange jobbeøkter. Bruk gjerne klokke Identifiser ...
 • iTranslate Voice

  27.07.2016 | App

  ...iTranslate Voice er en app som oversetter tale fra et språk til et annet, også mellom enheter. Appen oversetter tale mellom mange språk. Den er ideell til bruk i fremmedspråk- eller engelsktimer, både ...
 • Kartlegging av bimodal tospråklig utvikling

  02.04.2018 | Artikkel

  CI, når det gjelder utvikling av talespråk. Blant gruppen tunghørte og døve barn med CI er det overraskende liten sammenheng mellom grad av talespråkutvikling og grad av hørselstap (Blamey, Satant & Paatsch ...
 • Tid og forutsigbarhet

  07.09.2022 | Kapittel

  Det er tidkrevende å lære ulike gjøremål. Gleden over å nyte et godt måltid må ikke ødelegges av krav om å holde skjea eller gaffelen riktig. Noen ganger er det viktig å snakke sammen og nyte den gode ...
 • SuperNova

  10.09.2019 | Kapittel

  VCtrl+7 Slå på/av hurtigtasteri SuperNova: VCtrl+8 Stopp tale midlertidig: Ctrl Systemstatusfelt (liste over program): CapsLock+0 Tale på/av: VCtrl+0 Tastehjelp: CapsLock+Bindestrek Veksle mellom fysisk og logisk ...
 • Voksenrollen

  23.10.2023 | Kapittel

  «overflødig». De voksne bør jevnlig reflektere over hva de skal hjelpe til med, når og på hvilken måte de skal gi hjelp. Det er også viktig å reflektere over hva man ikke skal bistå eleven med. De voksne ...
 • Slik jobbar Statped med afasi

  19.02.2020 | Artikkel

  ...med desse helserelaterte utfordringane. Vi samarbeider likevel med andre instansar, og har oversikt over kva for institusjonar som kan hjelpe deg. Systemtenester Ei systembasert teneste er ikkje retta mot ...