Søk | www.statped.no

Viser 421 - 430 av 896 treff.

 • Rådgivning og veiledning om nedsatt hørsel

  15.06.2016 | Tjeneste

  ...videregående skole og voksenopplæring Foreldre Elever i videregående opplæring og voksenopplæring som er over 18 år, og som har vedtak etter opplæringslova. Mål Tilføre fagkunnskap om audiopedagogikk som bidrar ...
 • Vis Timer

  24.06.2016 | App

  ...at eleven kan få en påminnelse om at arbeidsøkten snart er over og forberede seg på å avslutte. Dette vil også kunne bidra til at overgangen til neste aktivitet glir lettere, spesielt om eleven også vet ...
 • Reminders with Voice Reminder

  08.04.2019 | App

  ...selve hendelsen. Dette er en fin funksjon å bruke for elever som trenger tid til å forberede seg på overganger. Utviklerne av appen har utviklet flere apper for påminnelse og kalender, blant annet Reminder ...
 • Juvenil Nevronal Ceroid Lipofuscinose (JNCL)

  24.10.2017 | Artikkel

  ...med blindhet, økende lære- og konsentrasjonsvansker, epilepsi, språkvansker og manglende kontroll over muskler. Hørselen er antatt normal. Barna blir født tilsynelatende friske. Ved 6-9 års alder opptrer svekkelse ...
 • Stamming og digital undervisning

  15.04.2021 | Artikkel

  Når undervisningen flytter over på digitale flater endrer kravene til kommunikasjon seg. Dette kan også endre behovene for tilrettelegging for elever med stamming. Å delta muntlig i det digitale klasserommet ...
 • Focus MDVI

  27.04.2015 | Veileder

  ...prosjektet hadde engelsk som skriftspråk. Derfor ble det bestemt å tilpasse den engelske versjonen og oversette den til hvert lands språk. I tillegg til engelsk finnes veilederen nå på tysk, fransk og norsk.
 • Forskning på bruk av programmering i opplæringen

  01.03.2021 | Kapittel

  ...faktorene var vesentlige i mestringen av ulike læringsmål, som for eksempel å jobbe med en oppgave over lengre tid og godt samarbeid med medelever (3)  Algoritmisk tenkning og programmering kan styrke eksekutive ...
 • De enkelte innstillingene

  04.09.2019 | Kapittel

  Sammen med eleven er det viktig å finne det som fungerer best. La eleven få prøve innstillingene over tid, og gjør forandringer og justeringer ved behov. Du slår Fargevalg av eller på i SuperNova kontrollpanel ...
 • Book Creator for hørselshemmede i barnehage og skole

  12.02.2020 | Kapittel

  ...til å sette ord på det som ikke er her og nå. Appen kan også brukes for å for eksempel få oversikt over dagen eller en kommende aktivitet som barnet trenger å bli forberedt på. I Rammeplan for barnehagen ...
 • Tilpasning av afasitest til norsk

  10.05.2017 | Artikkel

  ...språk. Mangel på sammenlignbare kartleggingsverktøy er utfordrende. Framskritt krever ofte samarbeid over språk- og landegrenser. Artikkel av Marianne Lind med flere.  Forskning og utvikling Mangler sammenlignbare ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!