Til hovedinnhold
Viser 431–440 av 977 treff.
 • Kryssing av vei

  09.08.2023 | Kapittel

  ...veikryssingen, markeres dette ved å strekke armen og stokken ut i veibanen. Stokken holdes ca. 20 cm over bakken. Eleven står stille i denne venteposisjonen noen sekunder før kryssingen startes. Eleven går ...
 • God ergonomi under lesing og skriving

  03.03.2023 | Kapittel

  ...inn fra friminutt og det er kaldt ute. Før lesing bør eleven alltid orientere seg med flate hender over hele arket. Dette bidrar også til å gjøre hendene klare for lesing.  
 • Individualisering - leseopplæringens utgangspunkt

  12.06.2023 | Kapittel

  ...vekke sterke følelser i eleven Sammen med eleven og/eller nærpersoner utarbeider læreren en liste over ord som eleven ønsker å lære, som kalles «elevens nøkkelvokabular». Når listen er klar, velger læreren ...
 • Planlegging

  22.08.2023 | Kapittel

  ...tilrettelegging med tanke på lys- og lydforhold? Det kan være nyttig å lage en liste til barnehagen over sanger, regler og spesielle leker som barnet liker, spesielle omgivelser som barnet liker å være i ...
 • Ressurser, veiledere og læremidler

  16.08.2023 | Kapittel

  ...veiledere som hjelper lærere å legge til rette matematikkfaget for elever med synsnedsettelser. Vær klar over at noen elever som bruker punktskrift, og har et funksjonelt restsyn, i enkelte tilfeller kan ha utbytte ...
 • Sende og svare på meldinger

  12.09.2019 | Kapittel

  Sende og svare på meldinger Fingerbevegelser  Sveip med en finger til høyre eller venstre. Lytt til VoiceOver for å høre hvor du er.  Dobbelttrykk med en finger for å aktivere tekstfelt, bekrefte bokstaver ...
 • Tilgjengelighet og inkludering

  07.02.2022 | Kapittel

  ...delta på for eksempel turntrening, i familieselskap, på et foredrag osv. Vi skal likevel være klar over at deltakelse med tolk ikke er det samme som inkludering. Når det gjelder barn er det viktig at voksne ...
 • Setninger

  24.06.2022 | Kapittel

  Last ned fyll ut setningene 8.pdf Last ned historie av setninger.pdf Last ned lag setninger til overbegreper.pdf Last ned setningsarrangering.pdf Last ned sett sammen setningene.pdf Last ned sett strek til ...
 • Tolking, en dans for tre

  07.06.2023 | Kapittel

  ...tolking som «en dans for tre». I det legger hun at alle tre, både samtalepartene og tolken må være klar over hverandres roller og funksjoner. Når dansen er mellom tre blir det enda viktigere å ta hensyn til ...
 • Cumulus: Innføring i samfunnsfag og naturfag for barnetrinnet

  10.04.2015

  ...for naturfag og en for samfunnsfag. Blissgruppen har fått midler av Helse og Rehabilitering til å oversette Cumulus 1 til bliss. Boka er inspirerende og sentrale begreper blir forklart på en kort og presis ...