Til hovedinnhold
Viser 471–480 av 895 treff.
 • Usher syndrom - en kort beskrivelse

  22.02.2015 | Bok/hefte

  Det kan også dukke opp flere nye spørsmål. På de bakerste sidene finnes det en emneinndelt liste over relevant litteratur hvor du kan finne mer informasjon. Det statlige kompetansesystemet for døvblinde ...
 • Hvordan tilpasse hørselstekniske hjelpemidler

  03.02.2017 | Artikkel

  ...ledning som monteres rundt klasserommet. Det dannes et elektromagnetisk felt rundt ledningen som kan overføre lydsignaler fra en lydkilde (mikrofon, smartboard, radio/TV) til prosessorens (eller høreapparatets) ...
 • Å være svaksynt

  14.06.2016 | Artikkel

  ...synsfunksjon i naturlige sammenhenger, er det derfor ofte nødvendig å følge opp med observasjon og testing over tid. Tjenester fra Statped Statped tilbyr utredning, veiledning og kurs til PPT, barnehager, skoler ...
 • Leselist

  08.06.2016 | Artikkel

  ...for å presentere skjerminnholdet fra datamaskinen som punktskrift. Leselist med Tor Ulland I filmen over demonstrerer og forklarer Tor Ulland, seniorrådgiver i Statped, bruk av leselist. Mange varianter ...
 • Luper og kikkerter

  08.06.2016 | Artikkel

  ...informasjonstavler eller møtenotater og menyer. Kikkerter kan også monteres i brilleinnfatning hvis de skal brukes over lengre tid, som på en kino eller en forelesning. Digitale løsninger Digitale luper gir mulighet for ...
 • Nettbrett og smarttelefoner

  08.06.2016 | Artikkel

  ...skal kunne brukes av flest mulig, uavhengig av funksjonsnivå. Skjermleser Apple har skjermleseren VoiceOver, og Android-produktene har skjermleseren TalkBack. Programmene formidler skjerminnholdet med tale ...
 • Utredning av hørselsfunksjon

  17.06.2016 | Tjeneste

  ...nødvendige vedlegg slik at Statped kan bruke de medisinske opplysningene i utredningen. Her ser du en liste over hvilke vedlegg Statped krever. Gjennomføring Utredningen gjennomføres på avtalt sted, fortrinnsvis ...
 • Synstap hos voksne

  19.06.2016 | Artikkel

  ...synsvansker øker betydelig med alderen. Det er 6-8 ganger større risiko for å få en øyesykdom blant eldre over 65 år, enn i befolkningen forøvrig. En alvorlig synshemning påvirker muligheten for å kunne leve et ...
 • Overgang mellom barnehage og skole ved løpsk tale

  23.06.2016 | Artikkel

  ...grunna høgare krav. Dei treng vaksne som ser behova deira, og som veit kva som skal til for å gjere overgangen god. Barn med løpsk tale har gjerne høgt eller varierande taletempo, utydeleg uttale og vanskar ...
 • Forelesninger om kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet

  22.06.2016 | Tjeneste

  ...videre. Det innebærer at spesifikke kommunikasjonsforhold og kommunikasjonsformer ses som variasjoner over grunnleggende og universelle meningsskapende og språkdannende kognitive og dialogiske prosesser. Hvordan ...