Til hovedinnhold
Viser 541–550 av 977 treff.
 • Demokrati

  17.08.2023

  ...videregående skole. Læremidlet Demokrati består av fagtekster og oppgaver. Overordnet sett er læremidlet delt i to: Første del har overskriften Demokratiet i Norge, og tar for seg tema som for eksempel Grunnloven ...
 • Synets betydning ved lesing og skriving

  04.08.2023 | Kapittel

  ...bokstavene kan hoppe og flytte på seg og det kan oppstå dobbeltsyn, da bildene fra øynene ikke overlappes. Hodepine og smertefølelse i/rundt øynene kan oppstå. Ved konstant skjeling (tropi) kuttes synsinntrykket ...
 • My Very Hungry Caterpillar AR

  27.06.2018 | App

  ...sommerfuglens syklus som tema. Legg til rett for en inkluderende gruppeaktivitet ved å prosjekter innholdet over på en større skjerm/lerret. Da blir det lettere for flere barn å følge med på det som skjer. Deling ...
 • Her Story

  29.06.2018 | App

  ...på å finne svar. Ettersom avhørene blir tilgjengelig etter søkeord, vil elevene i en klasse komme over ulik informasjon på ulikt tidspunkt som de må pusle sammen. Dette åpner for gode diskusjoner underveis ...
 • 3DL- Tredimensjonal læring

  23.03.2020 | Nettressurs

  Temaene kan brukes i barnehage, grunnskole og videregående skole. 3DL er et digitalt bibliotek med over 900 elementer. Biblioteket består av bilder og videoer i 3D og 2D, interaktive VR- og AR-oppgaver ...
 • Fellesskap i lek og læring spesialpedagogikk i et inkluderingsperspektiv

  23.08.2021 | Bok/hefte

  ...og praktisk perspektiv, og er en teoretisk overbygning til de andre kapitlene. Deretter følger de øvrige bidragene presentert under fire tematiske overskrifter. Det første temaet dreier seg om endringsarbeid ...
 • Språkvansker i videregående skole

  04.08.2023 | Kapittel

  Når elever kommer over i videregående skole øker de språklige kravene. Både kompleksiteten i fagspråket og språket eleven må mestre for sosial samhandling mellom jevnaldrende øker. Elever med språkvansker ...
 • Geitekillingen som kunne telle til ti

  04.10.2023

  ...så fort de er uttalt. Avleser styrer i liten grad tempoet i avlesingen, og må selv holde oversikt over det som blir fortalt. Disse premissene for avlesing kan føre til dårlig flyt i avlesingen, tap av ...
 • Video transcription Dorine in ‘t Veld, Lisanne Aardoom

  07.09.2023 | Artikkel

  ...time is limited, so we just focus on the course. As you can read in the next slide, most blind adults over thirty-five in the Netherlands never properly learn to read tactile images. Mostly they only use some ...
 • Leselist

  04.09.2019 | Kapittel

  ...og du har ulagrede data, vil vises med «Lagre Ikke lagre Avbryt». Du kan trykke på markørhentetast over ønsket valg for å aktivere det. I Excel vil dataene i en rad vises horisontalt på leselisten. Prøv ...