Søk | www.statped.no

Viser 711 - 720 av 899 treff.

 • Formidling og visualisering av fagstoff

  06.11.2019 | Artikkel

  Pearl Harbour Reise og opplevelse i virtuell virkelighet Google Earth VR er en app hvor du kan reise over hele verden i VR. Dette kan være et godt utgangspunkt for å visualisere fagstoff i geografi, historie ...
 • Utredning av ADHD, Tourettes syndrom, OCD og autismespekterforstyrrelser

  28.03.2022 | Artikkel

   eventuelt utredinger fra spesialisthelsetjenesten,  beskrevet disse og evaluert iverksatte tiltak over tid. Dersom kommunen eller fylkeskommunen ønsker støtte i store kompetanseutviklingsprosjekter, er ...
 • Rettigheter ved deltakelse på kurs

  03.11.2016

  ...eller er langvarig syk. Med langvarig syk forstås sykdommer som med overveiende sannsynlighet vil vare over ett år. Jamfør Navs rundskriv til folketrygdlovens § 9-13 (sic) (nav.no) om legeerklæring: «For å ...
 • Spesialundervisning

  03.06.2021 | Kapittel

  ...gruppearbeid er det viktig: at eleven har en definert oppgave at de andre elevene i gruppen er klar over hvilken oppgave eleven med autisme har at gruppen består av elever som fungerer godt sammen, og der ...
 • Digitale ressurser for blinde samiske brukere

  10.02.2022 | Artikkel

  ...re. Smartteknologi Både Apple-produkter og Android-produkter har egne skjermlesere henholdsvis VoiceOver og TalkBack/BrailleBack. Ingen av disse fungerer med samisk punktskrift eller samisk talesyntese ...
 • Aktuelle metoder og verktøy for å arbeide med sosial kompetanse

  13.10.2022 | Kapittel

  ...som har vansker med å forstå andres tanker, intensjoner og følelser som eleven ikke har vært klar over. Statped har laget en læringsressurs om tegneseriesamtaler, se våre nettsider.   Sosiale historier ...
 • Lek

  13.06.2022 | Kapittel

  ...synsutfordringer som er barrierer for å delta i lek. Omsorgspersoner og pedagoger må finne måter å overvinne disse barrierene på. I pedagogisk sammenheng kan vi se på lek både som et mål og en metode. Lekens ...
 • Stemmevansker hos barn

  15.02.2022 | Kapittel

  Den vanligste formen for stemmevansker hos barn er heshet som skyldes overbelastning av stemmen. Heshet rammer ofte utadvendte og aktive barn som prater mye. Barn som er svært for tidlig født og barn som ...
 • Universell utforming av barnehage og skoler

  01.10.2020 | Artikkel

  ...orientere seg, mange har oppmerksomhetsvansker og kan være lett avledbare, eller de kan være overømfintlige for ulike sanseinntrykk. Skoler bør derfor være enkle å orientere seg i og ha skjermingsmuligheter ...
 • PAS-symbolsystemet

  17.02.2017 | Bok/hefte

  ...slik at det går an å skrive i et vanlig tekstbehandlingsprogram på PC med PAS-symboler. Se oversikt over tilleggsressurser side 2 i veileder Barn med språkvansker kan streve med å skille ut de enkelte språklydene ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!