Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 721 - 730 av 896 treff.

 • Mine sirkler – Veiledning Apple iOS admin-modus

  14.11.2017

  ...en side side med ekstra forklaring på hvordan du klipper og limer fra mail eller notat-verktøy og over i appen. men hvis du kan dette fra før i iPhone, trenger du ikke å lese dette. Når en redigerer den ...
 • Ordforrådet

  16.06.2016 | Nettressurs

  ...egenskaper ved enkeltord. I 2013 ble «Ordforrådet» lansert. Dette er en søkbar leksikalsk database med over 1600 norske ord (substantiv, verb og adjektiv) der man kan finne opplysninger om en mengde ulike egenskaper ...
 • Tidslinje

  22.10.2019 | Kapittel

  En tidslinje gir oversikt over innhold og rekkefølge i en gitt tidsperiode. Når du konkretiserer og strukturerer det abstrakte fenomenet tid, blir det lettere å fokusere og gjøre koblinger mellom ulike ...
 • Språkkartlegging som grunnlag for å identifisere risiko for språkvansker hos førskolebarn

  31.01.2019 | Artikkel

  ...en enhetlig, generell (latent) språkfaktor og denne generelle språkfaktoren viser en høy stabilitet over tid, på tvers av lavt- og høyt-fungerende grupper av barn i alderen fire til seks år. Når det gjelder ...
 • Tidlig innsats ved synstap hos barn og unge med øyesykdom

  02.02.2017 | Artikkel

  ...synstap og kurs om tilrettelegging i skole, utdanning og hverdagsliv Kommunen for samarbeid og oversikt over rehabilitering Etter hvert som synsvanskene eskalerer, har barn og unge behov for gradvis å bygge ...
 • Formidling og visualisering av fagstoff

  06.11.2019 | Artikkel

  Pearl Harbour Reise og opplevelse i virtuell virkelighet Google Earth VR er en app hvor du kan reise over hele verden i VR. Dette kan være et godt utgangspunkt for å visualisere fagstoff i geografi, historie ...
 • Utredning av ADHD, Tourettes syndrom, OCD og autismespekterforstyrrelser

  28.03.2022 | Artikkel

   eventuelt utredinger fra spesialisthelsetjenesten,  beskrevet disse og evaluert iverksatte tiltak over tid. Dersom kommunen eller fylkeskommunen ønsker støtte i store kompetanseutviklingsprosjekter, er ...
 • Rettigheter ved deltakelse på kurs

  03.11.2016

  ...eller er langvarig syk. Med langvarig syk forstås sykdommer som med overveiende sannsynlighet vil vare over ett år. Jamfør Navs rundskriv til folketrygdlovens § 9-13 (sic) (nav.no) om legeerklæring: «For å ...
 • Spesialundervisning

  03.06.2021 | Kapittel

  ...gruppearbeid er det viktig: at eleven har en definert oppgave at de andre elevene i gruppen er klar over hvilken oppgave eleven med autisme har at gruppen består av elever som fungerer godt sammen, og der ...
 • Digitale ressurser for blinde samiske brukere

  10.02.2022 | Artikkel

  ...re. Smartteknologi Både Apple-produkter og Android-produkter har egne skjermlesere henholdsvis VoiceOver og TalkBack/BrailleBack. Ingen av disse fungerer med samisk punktskrift eller samisk talesyntese ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!