Til hovedinnhold
Viser 821–830 av 895 treff.
 • Pedagogens rolle

  19.02.2019 | Kapittel

  ...lekes kafe i familiekroken. Dette skaper brudd i leken mellom barna. De fleste 3-4 åringer tenker ikke over materialet i koppene, men de er på kafe i lekens fiksjon. Det samme skjer om pedagogen bare snakker ...
 • Tidlig identifikasjon av dysleksi

  02.06.2020 | Artikkel

  ...slektninger med dysleksi, er det betydelig større risiko for at barnet selv får samme vanske. Anslag over hvor mye større risikoen er, varierer noe, bl.a. avhengig av hvordan dysleksi defineres i ulike studier ...
 • Kommunikasjon, samspill og språk – barn med nedsatt hørsel

  23.06.2016 | Artikkel

  ...munnavlesning lettere, er å være tydelig på hva som er tema å bruke tydelige munnbevegelser uten å overdrive å bruke normalt taletempo å modere  ukjent dialekt å ha godt lys på ansiktet (ikke stå i motlys) ...
 • Dash

  18.06.2019 | Konkret materiell

  ...lyder til roboten. Dette er en fin startaktivitet til programmering hvor lærer at du kan ta kontroll over teknologien og bruke den slik du vil. Dash har en robotvenn som heter Dot. Han er en liten ball som ...
 • Guldal Lále

  21.11.2018 | App

  ...de hører disse mange ganger. Talen kommer som et resultat av lyttingen. Det er viktig å være klar over at dette ikke er et program som trener artikulasjon. En bør derfor ikke legge press på barnet for ...
 • Chromebook og tilgjengelighet

  05.02.2018 | Artikkel

  ...opp/ned. Denne muligheten til å endre forstørring kjapt og enkelt kan gjøre det lettere å holde oversikt over skjermbildet. Du kan også forstørre ved å holde CTRL og trykke +, men det går bare opp til 500 % (fem ...
 • Språkvansker og begrepsavklaring

  12.12.2017 | Videoforelesning

  ...refleksjonsspørsmål og utdypning.  Språkvansker og begrepsavklaring Refleksjonsspørsmål Reflekter over dette etter at du også har sett videoen nedenfor: Hvilke konsekvenser får denne forståelsen av språkvansker ...
 • Kahoot!

  22.01.2018 | Nettressurs

  ...å lese opp spørsmålet. Sterke lesere vil likevel ha et fortrinn ved at de får en raskere oversikt over svaralternativene. Ved å inkludere svaralternativene i videoen må alle lytte ferdig før de kan avgi ...
 • Kartlegging av afasi

  02.05.2017 | Artikkel

  ...grovt skille går mellom formell og uformell kartlegging. Disse formene for kartlegging går gjerne over i hverandre. Formell kartlegging foregår ved hjelp av tester og spørreskjemaer. Testene og spørreskjemaene ...
 • Hørselstap og lesing

  09.06.2016 | Artikkel

  ...grammatikk og syntaks. Vanligvis brukes denne kunnskapen i avkoding av tekster. Dårlig leseflyt kan overbelaste korttidsminne og leseforståelsen blir da minimal. Vi kan si at god leseflyt er å lese 10 linjer ...