Søknad om tjenester

Fire instanser kan søke om tjenester fra / henvise brukere til Statped. 

For å forankre samarbeidet kan kommuner, fylkeskommuner, universiteter, høgskoler og andre etater inngå rammeavtaler med Statped.