Rettigheter: kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet

Statpeds individbaserte tjenester om kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde, som er en del av spesialisthelsetjenesten. Rettigheter for brukere følger derfor av syketransportforskriften.

Reiseutgifter

Til hvilke helsetjenester pasienten får dekket utgifter ved reise, se syketransportforskriften § 3.

Se også merknader til § 3 første ledd bokstav b (litt ned på siden). Nasjonalt kompetansesystem for døvblinde har endret navn til Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde.

Reiseutgifter for ledsager

Ledsagers rett til dekning av utgifter ved reise, se syketransportforskriften § 9. 

Reiseregning

Reiseregningsskjema for pasientreiser finner du her.  

Har du spørsmål om pasientreiser, kan du ringe 05515.