Avtaler om samarbeid om tjenester

Kommuner/fylkeskommuner og Statped inngår avtaler om samarbeid om konkrete tjenester.

  • Individbaserte tjenester er samarbeid som er rettet mot en navngitt person.
  • Systembaserte tjenester er samarbeid som ikke er rettet mot navngitte personer.