Individbaserte tjenester

Individbaserte tjenester tar utgangspunkt i en navngitt person. Pedagogisk-psykologisk tjeneste søker på vegne av kommuner/fylkeskommuner.

Søknadsskjema

Søknad om individbaserte tjenester (bokmål) (PDF)

Søknad om individbaserte tenester (nynorsk) (PDF)

Indiviidavuđot bálvalusaid ohcan (davvisámegillii) (PDF)

  • Last ned aktuelt søknadsskjema
  • Fyll ut, gjerne på PC
  • Skriv ut

Husk vedlegg

Se liste over hvilke vedlegg vi krever og hvilke vi ønsker.

Undertegn med to underskrifter

  • Foreldre, verge eller personen selv hvis personen er over 15 år og har samtykkekompetanse
  • Leder av PP-tjenesten (PPT), der denne har delegert fullmakt fra opplæringsansvarlig i kommune eller fylkeskommune 

Send søknad til

Statped postmottak
Postboks 113
3081 HOLMESTRAND

Eksempler