Systembaserte tjenester

Systembaserte tjenester tar ikke utgangspunkt i en navngitt person, men handler om å endre praksis og kultur. Kommuner og fylkeskommuner kan søke.

Søknadsskjema

Søk enten via elektronisk søknadsskjema eller søknadsskjema pr. post.

Elektronisk søknadsskjema

Søknad om systembaserte tjenester (bokmål)

Søknad om systembaserte tenester (nynorsk)

 • Velg aktuelt elektronisk skjema
 • Fyll ut
 • Legg ved aktuelle vedlegg
 • Trykk på "Vis søknad" og kontroller innhold
 • Trykk på "Send søknad"

Søknadsskjema pr. post

Søknad om systembaserte tjenester (bokmål) (PDF)

Søknad om systembaserte tenester (nynorsk) (PDF)

 • Last ned aktuelt søknadsskjema
 • Fyll ut
 • Skriv ut 
 • Skjemaet skal undertegnes av person med administrativt og økonomisk ansvar i kommunen/fylkeskommunen eller et delegert ansvar for dette
 • Legg ved aktuelle vedlegg
 • Send pr. post til:
Statped postmottak
Postboks 113
3081 HOLMESTRAND

Eksempler

Kommuner og fylkeskommuner som har samarbeidsavtale med Statped, trenger ikke sende søknad dersom tjenester er nedfelt i en aktivitetsplan.

Eksempler på systembaserte tjenester

Lærende nettverk i Nord-Troms

I kommunene Bardu, Målselv og Sørreisa er det flere elever med nedsatt hørsel som trenger tilrettelegging. Et lærende nettverk for å løfte kompetansen og skape endring i skolehverdagen for disse elevene, er prøvd ut med stort hell.

Les saken

Læringsnettverk matematikkvansker

Trondheim kommune og Statped jobber sammen for å heve kompetanse om matematikkvansker i trondheimsskolen. En viktig del av arbeidet er å legge til rette for at flere lærere kan gi god matematikkundervisning som er tilpasset den enkelte elev.

Les saken