Til hovedinnhold

Rettigheter: kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet

Statpeds individbaserte tjenester om kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde, som er en del av spesialisthelsetjenesten. Rettigheter for brukere følger derfor av pasientreiseforskriften.

Reiseutgifter

Til hvilke helsetjenester pasienten får dekket utgifter ved reise, se pasientreiseforskriften Kapittel 1. Pasientens rett (lovdata.no). Se også Dekkes reisen min? (helsenorge.no).

Reiseutgifter for ledsager

Ledsagers rett til dekning av utgifter ved reise, se pasientreiseforskriften Kapittel 2. Ledsager og nære pårørende (lovdata.no). Se også Kan jeg ha med noen? (helsenorge.no).

Reiseregning

Reiseregningsskjema for pasientreiser finner du her (helsenorge.no).

Trenger du hjelp?

Har du spørsmål om pasientreiser, kan du ringe 05515.