Til hovedinnhold

Vilkår

- for at kommuner og fylkeskommuner kan søke Statped om tjenester.

Statped gir tjenester til kommuner og fylkeskommuner når

  • de har utredet og iverksatt tiltak uten ønskede resultater
  • de ikke kan forventes å ha kompetanse
  • Statped vurderer at det lokalt bør bygges opp kompetanse

Statped skal ikke yte tjenester uten at saken er kjent for pedagogisk-psykologisk tjeneste og henvist på rett måte og etter gitte kriterier.

I noen tilfeller kan Statped iverksette tjenester uten at tiltak er prøvd ut lokalt, og uten at søknad er sendt. Dette kan være ved nyoppdaget alvorlig sansetap eller ved ervervet hjerneskade. Dersom Statped tilbyr tjenester uten søknad, informerer vi pedagogisk-psykologisk tjeneste om dette.