Til hovedinnhold

Svar på søknad

  • Innen få dager vil pedagogisk-psykologisk tjeneste få kvittering på at Statped har mottatt søknaden.
  • Søknadsbehandlingen vil kunne ta inntil fire uker.
  • I svarbrev om innvilget tjeneste er det informasjon om kontaktperson og forventet tidspunkt for oppstart.
  • I svarbrev om avslag på søknad er det informasjon om rett for foreldre/foresatte til å klage på vedtak.