Til hovedinnhold

Fravær for elever i videregående opplæring og tjenester fra Statped

Der tjenester fra Statped bidrar til å oppfylle rettigheter etter opplæringsloven, vil elever ikke få registrert dette som fravær.

Dette gjelder både opp mot fraværsgrensen og føring av fravær på vitnemål/kompetansebevis.

Statped dokumenterer fravær der elever trenger det og spør oss om dette.

Statped tilbyr utredning (alene eller sammen med pedagogisk-psykologisk tjeneste) og yter tjenester som støtter opp om rettigheter som følger av opplæringsloven, for eksempel

Det er viktig at skolen er informert på forhånd om når eleven mottar slike tjenester.

Utdanningsdirektoratet vil presisere denne forståelsen i rundskriv Udir-3-2016.