Søknad fra universiteter, høgskoler og organisasjoner | www.statped.no

Søknad fra universiteter, høgskoler og organisasjoner

Statped kan inngå samarbeid om systembaserte tjenester. 

Eksempler

 • Forelesning
 • Forsknings- og utviklingsarbeid / prosjektdeltakelse
 • Studentarbeid

Les mer om Statpeds samarbeid med universiteter og høgskoler.

Kostnader

Slike tjenester faktureres innsøkende instans etter gjeldende satser for oppdraget. 

Gjeldende satser

 • 625 kroner pr. arbeidstime
 • Forelesninger: 2500 kroner pr. forelesningstime (625 kroner ganger 4, som inkluderer for- og etterarbeid), hvis ikke annet er avtalt.

Satsene blir regulert årlig, med virkning fra august måned.

Slik søker du

Universiteter og høgskoler som Statped har samarbeidsavtale med, trenger ikke sende søknad dersom tjenestene er nedfelt i en aktivitetsplan.

Elektronisk søknadsskjema

Søknad om systembaserte tjenester (bokmål)

Søknad om systembaserte tjenester (nynorsk)

 • Velg aktuelt elektronisk skjema
 • Fyll ut
 • Legg ved aktuelle vedlegg
 • Trykk på "Vis søknad" og kontroller innhold
 • Trykk på "Send søknad"

Svar på søknad

 • Innen få dager vil du få kvittering på at vi har mottatt søknaden.
 • Søknadsbehandlingen vil kunne ta inntil fire uker.
 • I svarbrev om innvilget tjeneste er det informasjon om kontaktperson og forventet tidspunkt for oppstart.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!