Søknad fra universiteter, høgskoler og organisasjoner | www.statped.no

Søknad fra universiteter, høgskoler og organisasjoner

Statped kan inngå samarbeid om systembaserte tjenester. 

Eksempler

 • Forelesning
 • Forsknings- og utviklingsarbeid / prosjektdeltakelse
 • Studentarbeid

Les mer om Statpeds samarbeid med universiteter og høgskoler.

Kostnader

Slike tjenester faktureres innsøkende instans etter gjeldende satser for oppdraget. 

Gjeldende satser

 • 650 kroner pr. arbeidstime
 • Forelesninger: 2600 kroner pr. forelesningstime (650 kroner ganger 4, som inkluderer for- og etterarbeid), hvis ikke annet er avtalt.

Satsene blir regulert årlig, med virkning fra august måned.

Søknadsskjema

Søknad om systembaserte tjenester (bokmål)

Søknad om systembaserte tjenester (nynorsk)

Slik søker du

 1. Velg aktuelt elektronisk skjema
 2. Fyll ut
 3. Legg ved aktuelle vedlegg
 4. Trykk på "Vis søknad" og kontroller innhold
 5. Trykk på "Send søknad"

Svar på søknad

 • Du får kvittering på at vi har mottatt søknaden.
 • Søknadsbehandlingen vil kunne ta inntil fire uker.
 • I svarbrev om innvilget tjeneste er det informasjon om kontaktperson og forventet tidspunkt for oppstart.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!