Til hovedinnhold

Meld behov for tjenester til universiterer og høgskoler

Statped tilbyr tjenester til universiterer og høgskoler. Meld behov til oss.

Eksempler

 • Forelesning
 • Bidrag til forsknings- og utviklingsarbeid / prosjektdeltakelse
 • Studentarbeid

Kostnader

Statped fakturerer tjenester til universiteter og høgskoler etter gjeldende satser for oppdraget. Vi sender faktura etter at vi har gjennomført tjenesten.

Gjeldende satser

 • 650 kroner pr. arbeidstime
 • Forelesninger: 2600 kroner pr. forelesningstime (650 kroner ganger 4, som inkluderer for- og etterarbeid), hvis ikke annet er avtalt.

Satsene blir regulert årlig, med virkning fra august måned.

Skjema for å melde behov til Statped

Meld behov for tjenester til universiteter/høgskoler (bokmål)

Meld behov for tenester til universitet/høgskolar (nynorsk)

Slik melder du behov

 1. Velg aktuelt elektronisk skjema
 2. Fyll ut
 3. Last opp aktuelle vedlegg
 4. Trykk på "Vis skjema" og kontroller innhold
 5. Trykk på "Send skjema"

Svar på meldt behov

 • Du får kvittering på at vi har mottatt et meldt behov.
 • Behandlingen kan ta inntil fire uker.
 • I svarbrev om innvilget tjeneste informerer vi om kontaktperson og forventet tidspunkt for oppstart.