Til hovedinnhold

Spesialpedagogiske tjenester(2)

Statped tilbyr spesialpedagogiske tjenester etter søknad.

Søknadsskjemaer

Strakstilbud – alle kan ta kontakt

Utredning/kartlegging – PPT kan søke

Rådgivning/veiledning – PPT kan søke

Heltidsopplæring – PPT kan søke

Deltidsopplæring – PPT kan søke

Kurs for elever – PPT kan søke

Kurs for fagpersoner – PPT kan søke

Kurs for foreldre/voksne – PPT kan søke

Kurs for flere målgrupper – PPT kan søke

Lokal kompetanseheving / kommunale nettverk – PPT kan søke

Forelesninger – universiteter/høgskoler kan søke

Samisk