Spesifikke språkvanskar

Spesifikke språkvanskar er ein tilstand der barn med elles vanleg utvikling ikkje tileignar seg språk som forventa. Fem til sju prosent av alle barn har slike vanskar. Det vil seie at barn med språkvanskar er å finne i dei aller fleste barnehagar.

Les meir om spesifikke språkvanskar.