Språkforstyrrelser

Personer med språkforstyrrelser kan ha vansker med å uttrykke tanker og følelser og vansker med å forstå hva andre sier. Noen ganger handler det om språklydvansker, mens andre ganger kan det være en utviklingsmessig språkforstyrrelse.

I andre sammenhenger må språkforstyrrelsen ses i sammenheng med andre medisinske tilstander. Det er derfor viktig med en grundig utredning av språkforstyrrelsene.

Språkforstyrrelsesdagen – DLD oppmerksomhets dagen

1 av 14 lever med ulik grad av utviklingsmessige språkforstyrrelser (tidligere omtalt som spesifikke språkvansker) 

Den 16.10.20 marker Statped Språkforstyrrelsesdagen (DLD awareness day). Bli med på en virtuell markering denne dagen, her på statped.no  

Utviklingsmessige språkforstyrrelser

I dag viser nyere forsking og klinisk erfaring at dagens forståelse av spesifikke språkvansker har vært for snever. Dette har ført til at mange barn ikke har fått tilpasset hjelp. Spesifikke språkvansker har derfor blitt erstattet med begrepet Developmental Language Disorder (DLD) i engelskspråklige land. Begrepet og innholdet reflekter bedre den type vanske barna har. I Norge er begrepet fortsatt under avklaring, og frem til endelig resultat foreligger, benytter vi begrepet språkvansker.Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!