Spesifikke språkvanskar hos vaksne

God tilrettelegging kan bidra til at vaksne med språkvanskar fungerer godt i utdanning og arbeidsliv. Studentar og arbeidstakarar med spesifikke språkvanskar har ein lovfesta rett til individuell tilrettelegging i studiar og arbeid.

Spesifikke språkvanskar hos vaksne

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!