Til hovedinnhold

Spør oss tjenesten gir hjelp og skaper ideer

En brukerundersøkelse viser at 80 % av de som kontaktet Statpeds Spør oss- tjeneste, opplevde at de fikk hjelp til det de lurte på. 62 % sa at de gjennom dialogen fikk ideer til konkrete tiltak de kunne iverksette i sin situasjon.

Dette viser tallen fra en brukerundersøkelse som ble gjennomført mellom september 2021 og mars 2022. De aller fleste, 70 %, kontakter tjenesten på telefon. Resten tar kontakt på chat og epost. Hele 98 % rapporterer at de opplevde å bli møtt på en god måte av Spør oss, og 97 % opplevde at de ble forstått.

Spør om spesialpedagogikk og konkrete saker

Så hva er årsakene til at folk tar kontakt med Spør oss-tjenesten? 45% rapporterer at de tok kontakt med Spør oss fordi de trengte hjelp med et spesialpedagogisk spørsmål. 32 % tok kontakt med ønske om å drøfte en anonym case. Evalueringen viser at det er PPT som ber om dette.

55 % av svarene rapporterer at Spør oss ikke var første kontakt med Statped. Det er særlig PPT som har vært i kontakt med Statped tidligere. 21 av de foresatte svarte at Spør oss var første kontakt med Statped, mens 11 svarte at det ikke var første kontakt.

De som har svart, er både foresatte, PP-rådgivere og andre fra UH-sektor, helse og voksne på vegne av seg selv. I alt 255 forespørsler ble sendt ut på SMS og e-post. Det kom inn 70 svar, noe som gir en svarprosent på 27. Svarene må tolkes som en tendens, men samsvarer godt med den umiddelbare responsen som rådgiverne i Spør oss jevnlig får fra de som tar kontakt.