Til hovedinnhold

«Spør oss»-tjenesten gir hjelp og skaper ideer

En brukerundersøkelse viser at 80 % av de som kontaktet Statpeds «Spør oss»-tjeneste, opplevde at de fikk hjelp til det de lurte på. 62 % sa at de gjennom dialogen fikk ideer til konkrete tiltak de kunne iverksette i sin situasjon.

Dette viser en brukerundersøkelse som ble gjennomført mellom september 2021 og mars 2022. De som har svart, er både foresatte, PP-rådgivere og andre fra UH-sektor, helse og voksne på vegne av seg selv.

De aller fleste, 70 %, kontaktet tjenesten på telefon. Hele 98 % rapporterte at de blir møtt på en god måte, og 97 % opplevde at de ble forstått.

Spør om spesialpedagogikk og konkrete saker

Hva er årsakene til at folk tar kontakt med «Spør oss»-tjenesten? 45 % rapporterer at de tok kontakt fordi de trengte hjelp med et spesialpedagogisk spørsmål. 32 % tok kontakt med ønske om å drøfte en anonym case. Evalueringen viser at det er PPT som ber om dette.

55 % av svarene rapporterer at «Spør oss» ikke var første kontakt med Statped. Det er særlig PPT som har vært i kontakt med Statped tidligere.

21 av de foresatte svarte at «Spør oss» var første kontakt med Statped, mens elleve svarte at det ikke var første kontakt.

I alt 255 forespørsler ble sendt ut på SMS og e-post. Det kom inn 70 svar, noe som gir en svarprosent på 27.

Svarene må tolkes som en tendens, men samsvarer godt med den umiddelbare responsen som rådgiverne i «Spør oss» jevnlig får fra de som tar kontakt.