Om «Spør oss»-tjenesten

Prøv vårt nye tilbud – nå er det enkelt for alle å kontakte Statped. Still spørsmål og drøft spesialpedagogisk opplæring og inkludering med oss, og få svar raskt.  

Chat, ring eller skriv en e-post og få svar på dagen fra våre erfarne rådgivere.
Fem smilende rådgivere
En del av rådgiverne som er klare til å ta imot henvendelsene.
  • Er du pedagog/fagperson eller forelder/nærperson til et barn eller en ungdom med særskilte behov?
  • Har du et spørsmål det er vanskelig å finne svar på?
  • Har du behov for råd eller å drøfte noe? 

Nå prøver vi ut et tilbud hvor alle enkelt kan komme i kontakt med Statped.  Du kan få råd og veiledning av vårt Spør oss-team via telefon, chat eller e-post. Ved bhov kontakter teamet mer spesialisert kompetanse i Statped. 

Du kan snakke med våre erfarne rådgivere hvis du for eksempel: 

  • bekymrer deg for et barns utvikling og læring
  • ønsker tips om læringsmateriell eller digitale læremidler
  • trenger råd om å tilrettelegge og inkludere i barnehage og skole

Tjenesten Spør oss prøver vi ut frem til utgangen av 2019. 

Spør oss

Ring telefon 22 90 28 88

Vi gir deg råd
mandag til fredag fra kl. 08.00 til 15.30

Chat med oss

Vi diskuterer sakene anonymt med deg
mandag til fredag fra kl. 08.00 til 15.30

Send oss en e-post

Takk for at du ikke oppgir
personopplysninger og navn på andre