Om spør-oss tjenesten

Chat, ring eller skriv en e-post og få svar på dagen fra erfarne rådgivere.

Fra mai til september prøver vi ut en ny tjeneste som heter «spør oss». Gjennom den tjenesten skal alle kunne få råd og veiledning, raskt og enkelt. 

Fem smilende rådgivere
En del av rådgiverne som er klare til å ta imot henvendelsene.

Som pedagog eller forelder til barn med særskilte behov, dukker det ofte opp bekymringer eller spørsmål som det kan være vanskelige å finne svar på. Noen ganger trenger du råd, andre ganger har du kanskje behov for å drøfte.  

Nå prøver vi ut et tilbud hvor alle enkelt kan komme i kontakt med Statped og få råd og veiledning gjennom telefon, chat eller epost. Tar du kontakt gjennom denne tjenesten vil du få svar på dagen. 

Du kan snakke med våre erfarne rådgivere hvis du for eksempel: 

  • bekymrer deg for et barns utvikling og læring
  • ønsker tips om læringsmateriell eller digitale læremidler
  • trenger råd om å tilrettelegge og inkludere i barnehage og skole

Utprøving i forbindelse med Digitaliseringsprosjektet

"Spør oss" tjenesten er et resultat av et større digitaliseringprosjekt i Statped. Gjennom prosjektet avdekket Statped et behov for et lavterkseltilbud der alle kan ta kontakt raskt og enkelt, og få veiledning.  

Vi har intervjuet ansatte i PP-tjenesten, skoler, barnehager og foreldre om opplevelsen de har eller har hatt av å følge en tjeneste fra Statped.  Fra før søknad til samarbeidet etter innvilget søknad, og avslutningen av samarbeidet. 

- Målet med den nye tjenesten er å gi flest mulig en god og rask løsning på deres spørsmål. ­­­­Gi brukere og samarbeidspartnere et godt første møte med Statped, og gjøre Statped tilgjengelig for flere, litt tidligere, sier Berit Fulsaas som leder arbeidet.  

Tjenesten "Spør oss" skal prøves ut i perioden mai til september, og skal deretter evalueres. 

Spør oss

Ring telefon 22 90 28 88

Vi gir deg råd
mandag til fredag fra kl. 08.00 til 15.30

Chat med oss

Vi diskuterer sakene anonymt med deg
mandag til fredag fra kl. 08.00 til 15.30

Send oss en e-post

Takk for at du ikke oppgir
personopplysninger og navn på andre