Om «Spør oss»-tjenesten

Fra mai til september prøver vi i Statped ut en tjeneste som vi kaller «Spør oss». Vi tilbyr råd og veiledning til alle, raskt og enkelt. 

Chat, ring eller skriv en e-post og få svar på dagen fra våre erfarne rådgivere.
Fem smilende rådgivere
En del av rådgiverne som er klare til å ta imot henvendelsene.

Du som er pedagog eller forelder til barn med særskilte behov, kan være bekymret eller ha spørsmål som det kan være vanskelige å finne svar på. Noen ganger trenger du kanskje råd?  Andre ganger har du kanskje behov for å drøfte noe?  

Nå prøver vi ut et tilbud hvor alle enkelt kan komme i kontakt med Statped og få råd og veiledning via telefon, chat eller e-post. Tar du kontakt gjennom denne tjenesten vil du få svar på dagen. 

Du kan snakke med våre erfarne rådgivere hvis du for eksempel: 

  • bekymrer deg for et barns utvikling og læring
  • ønsker tips om læringsmateriell eller digitale læremidler
  • trenger råd om å tilrettelegge og inkludere i barnehage og skole

Utprøving i forbindelse med Digitaliseringsprosjektet

Spør oss-tjenesten er et resultat av et større digitaliseringprosjekt i Statped. Gjennom prosjektet fant vi at det er behov for et lavterkseltilbud der alle kan ta kontakt raskt og enkelt og få veiledning.  

Vi har intervjuet ansatte i PP-tjenester, skoler, barnehager og foreldre om opplevelsen av å følge en tjeneste fra Statped og prosess for søknad og samarbeid.

– Målet med den nye tjenesten er å gi flest mulig gode og raske svar på spørsmål. ­­­­Vi vil gi brukere og samarbeidspartnere et godt første møte med Statped og gjøre Statped tilgjengelig for flere – litt tidligere, sier Berit Fulsaas, som leder arbeidet.  

Tjenesten Spør oss skal prøves ut fra mai til september og skal deretter evalueres. 

Spør oss

Ring telefon 22 90 28 88

Vi gir deg råd
mandag til fredag fra kl. 08.00 til 15.30

Chat med oss

Vi diskuterer sakene anonymt med deg
mandag til fredag fra kl. 08.00 til 15.30

Send oss en e-post

Takk for at du ikke oppgir
personopplysninger og navn på andre