SPOT | www.statped.no

SPOT

Statpeds årlige konferanse om teknologi og spesialpedagogikk.

Årets konferanse har tittelen "Aktiv læring – Spesialpedagogikk og teknologiens mange muligheter i et inkluderingsperspektiv. Om å utnytte barn og unges interesser og mestring for å skape aktivt og inkluderende læringsfellesskap". 

11.-12. november 2021, gratis digital konferanse.

SPOT er en praktisk konferanse som skal inspirere, gi oversikt og øke kompetansen. Konferansen er for lærere, barnehagelærere, PPT, skoleledere, fagpersoner ved universiteter, høgskoler og i helsesektor og for foreldre.

Guttas Campus -SPOT 2021

Guttas Campus er en to ukers intensiv læringsleir med fokus på faglig, personlig og sosial læring. I denne videoen forteller mentorsenterleder Emad Salha hva de kommer til å snakke om på årets SPOT-konferanse. 

Maria Østhassel på SPOT 2021

Psykolog Maria Østhassel bruker profilen @Psyktdeg på Instagram, Tiktok og Facebook. Der deler hun psykologisk kunnskap, særlig rettet mot barn og ungdom med tips og råd. På SPOT 2021 tar hun utgangspunkt i UngData tallene og snakke om hvordan sosialt press kan være en av de største risikofaktorene for psykiske plager.

 

Hva skjer på SPOT 2021?

Trenger du nye ideer til hvordan teknologi kan brukes for å skape et inkluderende læringsfellesskap for elever med komplekse og sammensatte lætingsutfordringer? I denne videoen får du vite mer om hva vi tilbyr deg på vår SPOT-konferanse 11.-12. november. 

Anne-Kat. Hærland kommer til SPOT

Hva gjør du når fremmede på gaten begynner å kjefte på deg? Hvordan er det å stadig bli møtt med mistro og fordommer? Anne-Kat. vil i samtale med Kristin Skoug Haugen dele sine erfaringer med å ha nedsatt syn.

Robert Steen kommer til SPOT

Dette innlegget er en historie som utfordrer oss på hva man definerer som et godt liv, om vennskap, om mestring, tilhørighet og kjærlighet uten fysiske grenser, og om foreldrerollen i en tid der mange ikke forstår hva barna deres egentlig holder på med.

 

 

Opptak og presentasjoner SPOT 2020

Her kan du se noen opptak og presentasjoner fra konferansen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!