SPOT

SPOT er Statpeds årlige konferanse om spesialpedagogikk og teknologi.

SPOT 2020 arrangeres 16. og 17. november på The Qube på Gardermoen. 

SPOT er en praktisk konferanse som skal inspirere, gi oversikt, øke kompetansen og være en plass for å dele erfaringer. Konferansen er for deg som bruker teknologi i opplæringen. Den er for lærere, barnehagelærere, PPT, skoleledere, fagpersoner ved universiteter, høgskoler og i helsesektor og for foreldre.