Til hovedinnhold

Språkforstyrrelser og grunnleggande ferdigheiter

Dei grunnleggende ferdigheitene utgjer grunnleggande føresetnader for læring og utvikling i skule, arbeid og samfunnsliv. Dei inngår i måla for alle fag i skulen.

Grunnleggande ferdigheiter