Til hovedinnhold

Kartlegging ved mistanke om språkforstyrrelser/DLD hos flerspråklige

Kartlegging ved mistanke om DLD

Det er utviklet få tester på ulike førstespråk/morsmål til bruk i norsk kontekst. Mange flerspråklige barn vil være eksponert for andrespråket (norsk) under andre betingelser (omfang og kvalitet) enn enspråklige barn. Tester som vurderer barns språklige ferdigheter på norsk, er utviklet og normert for enspråklige, og normene er ikke nødvendigvis gyldige (valide) for flerspråklige barn og unge (Bedore et al., 2012; Geva & Herbert, 2013; Peña, 2008). En avklaring av en mulig DLD må baseres på en vurdering av barnets språkferdigheter på de språk som er i bruk. Det er bred enighet om at en vurdering av barnets totale språklige kompetanse (på to eller flere språk) derfor bør inngå i kartleggingsprosedyrer når DLD skal identifiseres (Bishop et al., 2017; Kohnert et al., 2010; Monsrud, 2022).

Side 3 av 5

Foreldreintervjuskjema som kan brukes i samtale med flerspråklige barn og unges foreldre for å belyse barnets førstespråk/morsmål, språklige milepæler, aktivitetsmønstre og familiebakgrunn.

Foreldreintervju

Last ned og fyll ut skjema (pdf).

Når du har fylt inn skår blir dette automatisk oppsummert i del og totalsum.

Foreldreintervjuskjema er tilpasset norsk etter inspirasjon fra Alberta Language and Development Questionnaire (ALDeQ).