Til hovedinnhold

SHAPE CODING® systemet

SHAPE CODING® systemet er et visuelt kodingssystem som fremstiller grammatikk gjennom farger, former, piler og linjer, og kan brukes i spesialpedagogisk arbeid med personer som strever med grammatikk.

Personer med utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD) kan streve med å bruke og forstå de grammatiske reglene i språket. Dette kan by på utfordringer både med læring og i sosialt samspill. For personer med DLD er det ofte ikke tilstrekkelig å få de grammatiske reglene forklart med ord.

Kurset

Kurset vil ta ca 2 dager å gjennomføre. KS læring som læringsplattform, gjør at du kan ta kurset tilpasset din timeplan i tidsrommet kurset er åpent.

Kurset er inndelt i 8 deler, bestående av læringsvideoer og oppgaver, hvor du blant annet vil lære hvordan man kan bruke systemet til å jobbe med å bøye ord og få ordene i riktig rekkefølge. Du vil også lære hvordan systemet kan brukes i språkarbeid generelt.

Kursinnhold

  1. Systemet
  2. Arbeid med helsetninger
  3. Arbeid med å utvide setninger
  4. Arbeid med verb
  5. arbeid med samsvarbøying
  6. Arbeid med konjunksjoner
  7. Kartlegging og planlegging av intervensjon
  8. SHAPE CODING® systemet som støtte i annet språkarbeid

Etter fullføring av kurset, så får du tilgang til materiell som du kan bruke for å gjennomføre undervisning med SHAPE CODING® systemet.

SHAPE CODING® har lenge vært tilgjengelig for engelsktalende personer med DLD. Statped har nå oversatt og tilpasset systemet til norsk, samt utviklet et kurs som kan gjøre det lettere å tilpasse undervisningen til personer som bruker norsk språk.

Bilde viser fire ulike bilder at fargene og symbolene
Oversikt over delene i SHAPE CODING®

SHAPE CODING® systemet tilhørende Moor House School & College, lisensiert til Statped for eksklusiv bruk i Norge.