Til hovedinnhold

Utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD)

Flerspråklighet skaper ikke språkforstyrrelser

Flerspråklige barn/elever med utviklingsmessige språkforstyrrelser viser vansker på alle sine språk. Dersom et barn eller en elev bare har vansker på ett av sine språk, har hen ikke utviklingsmessige språkforstyrrelser. Forekomsten av språkvansker regnes å ligge på mellom 3 og 7 %, og ingenting tyder på at forekomsten er høyere for flerspråklige barn.

Flerspråklighet skaper ikke utviklingsmessige språkforstyrrelser. Familier som har et annet språk enn norsk som sitt hjemmespråk bør derfor fortsette å bruke sitt språk, selv om de har et barn med språkforstyrrelser. Det viktigste er at foreldrene bruker det språket som de føler seg mest komfortable med og mestrer best, slik at barnet får mange og gode språklige samspillserfaringer hjemme.

Flerspråklige med språkforstyrrelser gjør feil i alle sine språk, men feilene de gjør vil være ulike for hvert av språkene. Det er derfor viktig å vurdere ferdighetene på både førstespråket og også på andrespråket. Her er det viktig å understreke at man ikke kan bruke normer fra tester som er utviklet og normert for enspråklige barn når man tester flerspråklige barns andrespråk.

Hovedforskjellen mellom flerspråklige barn med og uten språkvansker er at barna med språkvansker gjør flere feil, og bruker lengre tid på å lære språk. Det innebærer at barn/elever som har svake norskferdigheter på grunn av lite erfaring med norsk, sannsynligvis ikke har utviklingsmessige språkvansker. Flerspråklige barn/elever med språkforstyrrelser gjør mange av de samme feilene på andrespråket som flerspråklige barn som ikke har språkforstyrrelser. Det kan gjøre det utfordrende å avgjøre om et barn/elev har språkforstyrrelser eller bare har lite erfaring med andrespråket, spesielt dersom de er tidlig i andrespråksutviklingen.

Språklig læring er avhengig av gode språklige erfaringer. Derfor er det viktig å vite noe om barnets erfaringer med språk (både på første- og på andrespråket), dersom man mistenker at et flerspråklige barn har utviklingsmessige språkforstyrrelser.

3 viktige punkter om flerspråklighet og språkforstyrrelser:

  • Flerspråklighet skaper ikke utviklingsmessige språkforstyrrelser.
  • Flerspråklige barn har vansker på alle sine språk.
  • Foreldrene til flerspråklige barn bør bruke det språket som de mestrer best sammen med sine barn.

Du kan les mer om flerspråklighet her.

Side 12 av 14