Nasjonal enhet for FoU-arbeid i Statped

Statped FoU skal fremme og koordinere den spesialpedagogiske forskningsinnsatsen i Statped. – Å bidra til spesialpedagogisk kunnskaps- utvikling og kunnskapsspredning ellers i samfunnet er også en del av arbeidet vårt, presiserer Lise Kristoffersen, FoU-direktør i Statped.

Forsknings- og utviklingsenheten skal være en tydelig kunnskapsaktør og likeverdig samarbeidspart overfor universiteter og høgskoler (UH-sektoren) og andre samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt.

Statpeds samlede FoU-innsats skal bidra til å kvalitetssikre Statpeds faglige arbeid i pedagogiske og spesialpedagogiske utdanninger.

Sammen med forskning er utviklings- arbeid også en viktig oppgave for FoU- enheten. Utviklingsarbeid er systematisk arbeid som anvender kunnskap fra eksisterende forskning sammen med erfaringer fra praksis. Statped FoU skal være en ressurs og pådriver i arbeidet med å systematisere og dokumentere den praksisen som hver dag utøves av Statpeds medarbeidere sammen med ansatte i barnehager, skoler og PP-tjeneste og i kontakt med brukerorganisasjoner.

Statped FoU består av FoU-direktør, FoU-rådgivere med forskerkompetanse (Ph.D.), prosjektkoordinator og doktorgradsstudenter fra ulike fagavdelinger i Statped. Rådgiverne har et tett samarbeid med regionene og med Statpeds avdeling for læringsressurser og teknologiutvikling (SLoT).

FoU-enheten arbeider på tvers av fagområder, avdelinger og regioner internt i Statped og med eksterne samarbeidspartnere. Fra venstre: FoU-rådgiver Jørn Østvik, FoU-rådgiver Siv Hillesøy, avdelingsdirektør Lise Kristoffersen, prosjektkoordinator Marit Solvoll og FoU- rådgiver Eli Marie Killi.

Elise Øksendal, Ph.D.-student, er også med i FoU-enheten.

Johan Hjulstad og Lotta Johansson begynner høsten 2017.

Side 18 av 28

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!