Inkludering forutsetter kunnskap

Tone Mørk, direktør i Statped

Inkludering er det overgripende perspektivet i alt Statped arbeider med. Alle mennesker har behov for å være en del av fellesskapet og ha sosial tilhørighet. Det bidrar til at hver og en kan ta i bruk sin kompetanse og sitt potensial i samhandling med andre. Å være en del av fellesskapet i barnehage, skole, utdanning, arbeid og fritid, øker muligheten for at flere kan bidra aktivt i samfunnslivet. Derfor snakker vi om at inkludering lønner seg – for samfunnet og for den enkelte.

Vi vet at inkludering i barnehage og skole forutsetter kunnskap. Urovekkende mange er utenfor fellesskapet og vi må som samfunn stille spørsmålet om hvorfor vi ikke lykkes bedre med inkluderingsarbeidet.

Kunnskapsministeren satte i mars ned en ekspertgruppe som nettopp skal foreslå løsninger på denne problematikken. Ministeren trekker frem tre hovedutfordringer: tiltak settes inn for sent, lave forventninger som kan føre til at elevene lærer langt mindre enn de kunne ha gjort og manglende kompetanse. «På tross av at alle kommuner har en PP-tjeneste og har tilgang til Statped, gjør mangel på kompetanse at tilbudet for ofte kommer for sent eller er for dårlig», sa kunnskapsministeren, da han presenterte ekspertgruppen.

Vi må også stille spørsmålet om hvorfor tilgjengelig kompetanse i Statped ikke etterspørres og brukes mer i Skole-Norge. Det pågår nå en debatt om lovfesting av Statpeds tjenester, blant annet gjennom et forslag i Stortinget fremmet av SV. Statped er tett på praksisfeltet og har en unik mulighet til å identifisere områder hvor det er behov for kunnskap. Spesielt skal vi bidra til å utvikle kunnskap som bidrar til inkluderende praksiser, der barn og unge med særskilte opplæringsbehov inngår – forankret i et samarbeid med universiteter og høgskoler. Målet er at Statped FoU skal bli en tydelig samarbeidspartner for fagmiljøene i undervisningssektoren og inngå avtaler med universiteter, høgskoler og andre forskningsinstitusjoner i arbeidet med å initiere, utvikle og gjennomføre forskningsprosjekter. Med dette temanummeret ønsker vi å presentere den nasjonale FoU-avdelingen i Statped og gi noen eksempler på hvordan vi arbeider og samarbeider med andre både nasjonalt og internasjonalt.

God lesning!

Side 3 av 28

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!