Tips til å lage en god undervisningsvideo

Video gir mange gevinster målt mot tradisjonell klasseromsundervisning. Det som er god tilrettelegging for dem som strever, øker ofte læringsutbyttet for alle.

Tekst: Sveinung Wiig Andersen

God struktur

Video gir mulighet for å strukturere læringsinnhold på nye måter. God oversikt og forutsigbarhet er særlig viktig for elever som lett kan miste konsentrasjonen, oppmerksomheten eller av andre årsaker lett blir avledet. Dette kan være en kort innledning som presenterer hva videoen handler om. Tekst presentert i korte setninger eller stikkord gjør det lettere å forstå og hjelper elevene med å hente ut essensen i innholdet. God struktur er også avgjørende for læring for elever med ulike typer sansetap.

Lengde og mengde

Selv om elevene kan se en film flere ganger for å få med seg innholdet, er det nødvendig å tilpasse innholdet til elevgruppens nivå i utgangspunktet. Kortere filmsnutter på om lag minutter gjør det lettere å holde konsentrasjonen oppe. En begrenset tidsramme krever også en kortfattet og konsis presentasjon uten lange forklaringer.

Visuell støtte

I en video kan du benytte deg av bilder, nøkkelord, instruksjoner og annen visuell støtte. Vær kreativ og utnytt mulighetene til å konkretisere og eksemplifisere! For mange elever er visuell støtte avgjørende for å forstå hva som formidles. Dette er relevant for elever som har en visuell læringsstil, men også for elever som av ulike grunner strever med innholdsforståelsen eller har konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker. Husk at for enkelte elever er visualisering minst like viktig når fagstoffet blir omfattende og abstrakt.

Auditiv støtte

Den muntlige formidlingen i en video bør være relativt kortfattet og henge nøye sammen med det som formidles skriftlig og visuelt. Talen bør være tydelig og i et tempo som gjør det lett å følge med. Video gir også mulighet til munnavlesning.

Fordeler

  • Bruk av video gir mulighet for repetisjon og det å kunne spole tilbake. Elevene kan lære i sitt eget tempo. Videoen kan settes i pause, den kan sees om igjen når det passer. Elevene får litt informasjon om gangen og tid til å oppfatte og forstå informasjonen.
  • Omvendt undervisning frigir tid til elevaktivitet og samarbeid på skolen. Elever som trenger ekstra oppfølging har særlig nytte av at tida på skolen brukes på denne måten.
  • Omvendt undervisning gir bedre tilgang på støtte fra læreren. Læreren bruker tid på veiledning og dialog framfor enveis-formidling.
  • Video gir god visuell og auditiv støtte som for mange kan være svært nyttig for å kunne forstå og tilegne seg fagstoffet.
  • Video gir mulighet for å stille inn volum, høre tydelig tale og få et kort og presist innhold uten forstyrrelser.

Side 22 av 28

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!