Alle har endret praksis

– Alle skolene i Hallingdal melder at praksis har endret seg i løpet av prosjektet. I stort har bevisstheten om lese- og skriveopplæring – det systematiske, langsiktige arbeidet blitt mye bedre. Samarbeidsrelasjonene er blitt sterke på kryss og tvers og opp og ned, sier Gunn Berit Nergård, som har ledet skoledelen, «steg 3», i Felles løft i Hallingdal.

Tekst: Gerd Vidje

Gunn Berit Mythe Nergård. Foto: Morten Brun

– Det at alle nivåer har deltatt i prosjektet har skapt god grobunn for å drive med prosjekt- og utviklingsarbeid. Her har skoleledere, skoleeiere, PP-tjeneste, skolehelsetjeneste, lærere og fagarbeidere på tvers av skoler og kommuner stått skulder ved skulder. Vi vet fra før at det kan være utfordrende å implementere ny kunnskap og endre praksis i hele organisasjonen. Forutsetningene er til stede for å lykkes nå. Verktøy som blant annet nye kartleggingsmetoder og lesekurs er på plass, og samarbeid på alle nivåer er godt etablert, sier Nergård, som ikke kan få fullrost innsatsen til rådgivere i Statped.

Hun fremhever også det tette samarbeidet med utviklingsveilederne i Buskerud via Utdanningsdirektoratet og PP-tjenestene, som gjennom hele prosjektet har vært aktive i kompetanseutvikling på skolene.

– Skolene har fått PP-tjenesten som medspillere på en helt annen måte enn før. Felles kunnskapsgrunnlag har blant annet bidratt til det, mener Nergård.

Frigjør ressurser

Ett av målene med prosjektet var å redusere tilmeldingen til PP-tjenesten og at tilmeldingen måtte komme tidligere i vanskeforløpet til eleven. På den måten vil det bli frigjort ressurser som kan brukes til å utvikle det systemrettede arbeidet, slik at flere elever inkluderes i fellesskapet. Foreløpig er det tidlig å måle dette eksakt, men Nergård mener det går den rette veien.

Når resultatene av evalueringen foreligger, skal FoU-enheten i Statped gå videre med fokusintervjuer av et utvalg deltakere i prosjektet, både tilsatte i skole, barnehage og andre samarbeidspartnere. Hva har vært sårbare faktorer i gjennomføringen og hva er suksesskriteriene? Jeg er spent på resultatet.

Avslutter – fortsetter likevel

Formelt ble steg 3 avsluttet i april i år, men Nergård forteller at det er planlagt oppfølgingsseminar allerede til høsten.

– Det var et sterkt ønske om å fortsette. Flere rektorer har allerede meldt inn problemstillinger som de ønsker å fordype seg i – ut fra behov som de opplever i hverdagen. Det er viktig å beholde kunnskapen og utvikle den videre, sier hun.

Nergård minner om at kommunene er små og at det er lange avstander i Hallingdal. Skolene har de samme utfordringene som store skoler sentralt i landet.

– Det å ha et nettverk og andre skolefolk å støtte seg på, drøfte og reflektere sammen med, er verdifullt. Selv om alle skolene er godt i gang med endringsarbeidet, er ikke alle skolene kommet like langt. Jeg mener vi må se utviklingsarbeidet i et femårsperspektiv. At lærende nettverk er og blir fruktbart fremover, er jeg sikker på. Folk slutter og det kommer nye til, så vi blir aldri «ferdige», sier hun.

Side 11 av 28

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!