Endring er krevende

Det er de voksne som sitter på skolebenken når det er snakk om systemarbeid i skolen. I en årrekke har Vigdis Refsahl i Statped hatt ansvar for systemarbeid for å øke læringsutbyttet for elever i norske kommuner.

Tekst: Gerd Vidje

Vigdis Refsahl, seniorrådgiver i Statped. Foto: Morten Brun

I korthet går det ut på at Vigdis Refsahl veileder, foreleser, inspirerer og motiverer skoler og PP-tjenester til å bruke arbeidsmåter som styrker lesing og læring. Et viktig mål er at elever med språk- og lesevansker opplever mestring samtidig som arbeidet styrker lesing og læring hos alle de andre elevene.

Hensikten er at utviklingsarbeidet skal føre til konkrete endringer hos lærerne i deres pedagogiske praksis og daglige samarbeid. Endringer som krever ledelse, tett oppfølging og ikke minst tid.

Skoleledelsen må delta aktivt

– Jeg bidrar med kompetanse. Skoleledelsen legger til rette for at det faktisk er mulig å gjennomføre endringer, som å skape læringsarenaer for lærerne og følge praksisen deres tett opp i hverdagen.

En viktig faktor for å lykkes, er at skoleledelsen deltar selv hele veien, også når jeg holder kurs om lesing og leseundervisning, sier Refsahl.

– Det vanlige er at kommunen eier prosjektet, skolesjef, skolefaglig ansvarlig eller oppvekstleder (som i Felles løft i Hallingdal) trekker i trådene sammen med PP-tjenesten og meg. PP-tjenesten er helt sentral i utviklingsarbeidet, da deres oppgave er å følge opp og veilede skolene underveis og etter at Statped har avsluttet sin deltakelse, presiserer Refsahl.

Side 10 av 28

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!