Et lærende sted for barn og voksne

Det første steget i prosjektet var å gi barnehagene gode verktøy og kompetanse til å drive eget utviklingsarbeid og etablere gode rutiner for å implementere ny teori og kunnskap.

Tekst: Gerd Vidje

Wenche Elisabeth Olsen, avdelingsleder i Gol kommune med ansvar for barnehage. Foto: Morten Brun

Et viktig poeng var at kompetansen skulle heves for hele personalet og bli varig – å gjøre barnehagene til et lærende sted både for barna og de ansatte.

– For oss handlet det først om hvordan vi skulle drive dette arbeidet. Utvikle bevisstheten hos personalet, avklare roller og ansvar og ikke minst kartlegge hva barnehagene trengte av kompetanse om språk og sosial utvikling, sier Wenche Elisabeth Olsen, avdelingsleder i Gol kommune med ansvar for barnehagene. Hun ledet prosjektet sammen med Anne Aglen Brendmoe som den gang var rådgiver i Statped.

– Jeg deltok på møter med pedagogiske ledere og daglig ledere og på personalmøter i alle barnehagene i min kommune for å følge opp. Det er viktig at barnehageansvarlig følger opp i alle ledd for å støtte styrer / daglig leder i et så omfattende utviklingsarbeid, sier Olsen.

Ting tar tid

Å implementere kunnskap og endre praksis er ikke gjort i en håndvending.

– Vi hadde seks samlinger i løpet av de to årene prosjektet varte og utviklingsarbeid i alle barnehagene mellom samlingene.

Ny teori ble knyttet til barnas sosiale og språklige utvikling. Vi satte opp handlings- planer som barnehagene gjennomførte mellom hver samling. Det var krevende, men desto mer gledelig var det å oppleve stor utvikling mellom hver samling. Den største utfordringen i utviklingsarbeid lokalt er TID. Vi løste det med å bruke alle møtearenaer og luket vekk alt utenomsnakk som kunne tas andre steder. I dag har de aller fleste barnehagene i Hallingdal gode strategier for å drive eget utviklingsarbeid.

Fra sandkasse til pult

Olsen forteller at de i prosjektet begynte å reflektere over hvordan overgangen til skolen ville arte seg. Hvordan ville det bli å flytte fra sandkassa til pulten?

– Det ble klart for oss at vi måtte ha et mellomsteg: overgangen fra barnehage til skole. Vi lagde en overgangsplan som la vekt på hva som var kjekt for skolen å vite om barnets begrepsutvikling, møtepunkter mellom lærere i barnehagen og på skolen – med og uten barn og foreldre. Det handlet også om å lage et godt samarbeidsklima. Planen rommet også temaer som forberedende lese- og skriveopplæring og lekens betydning.

Som et resultat av prosjektet har de fleste kommunene foreldremøte med kommende førsteklasseforeldre allerede ett år før skolestart.

Side 13 av 28

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!