ASK-veilederen

ASK-veilederen er en veileder for opplæring av elever og voksne deltakere med behov for ASK i grunnopplæringen. Veilederen er en nettressurs på udir.no, utviklet i samarbeid med Statped.

Gå til nettressurs

EHS-veileder

Veileder om ervervet hjerneslade (EHS) for pedagoger. 

Etterutdanning i flerspråklighet for PPT

Høsten 2017 starter vi nettbasert etterutdanning i flerspråklighet for ledere og rådgivere i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). 

Les mer om etterutdanning i flerspråklighet

SPOT 2018

SPOT er Statped sin konferanse om spesialpedagogikk og teknologi. SPOT 2018 arrangeres 14. og 15. november på The Qube, ved Clarion Hotell & Congress Oslo Airport på Gardemoen. Påmelding åpner i juni.

Skolelydbøker

Nå er det enklere å finne og låne skolelydbøker gratis for elever fra 1. til 13. trinn.