StatpedMagasinet 2–2017

– Alt er mulig

For Hannah Viktoria Leirfall er talemaskinen et uunnværlig verktøy som gjør det mulig for henne å sitte i førersetet og ta kontrollen over sitt eget liv. Hannah har cerebral parese (CP)og er billedkunstner.

26 år gamle Hannah Viktoria Leirfall har cerebral parese (CP) og kommuniserer via talemaskinen Tobii. Hannah var 15 år da hun fikk sin første talemaskin. Før det brukte hun det grafiske tegnsystemet Bliss, der ord er representert av tegn. Hannah hadde derfor ikke et skriftspråk da hun ble introdusert for Tobii, men etter bare ett år var det på plass. Men, som Hannah selv uttrykker det, er ikke bruk av talemaskinen bare en dans på roser.

– Folk må være tålmodige når de snakker med folk som bruker talemaskin og ikke forvente svar på sekundet. Øyestyring er krevende å bruke, spesielt når man har stadige spasmer som jeg. Men Tobii er til stor hjelp.

Side 34 av 62