StatpedMagasinet 2–2017

Skolen er den viktigste arenaen for alle barn

– Det er kompetansen om ASK i den enkelte region og skole som er avgjørende for den hjelpen barn som helt eller delvis mangler tale, får. Dermed blir inkluderingen av disse barna ofte vilkårlig. Ikke alle har en så god skolesituasjon som Brage, sier Anne-Merete Kleppenes, rådgiver i Statped.

Kleppenes forteller om noen studier som viser nedslående dårlig inkludering for barn som bruker ASK. Blant annet viser Jørn Østvik til at ingen av barna som deltok i hans undersøkelse, var i klassen mer enn 50 prosent av skoletiden, noe som betyr mye for både sosial og faglig inkludering.

– Jeg tror at mye handler om skoleledelse, lærere og kunnskap/kompetanse. En del lærere mener nok at elever som bruker ASK, lærer best i én til én-undervisning og reflekterer kanskje ikke så grundig over tapet av sosiale og faglige relasjoner. Andre velger den enkleste løsningen for skolen, men veldig mange er nok rådville og usikre på hvordan de best skal bistå ASK-brukeren. Jeg erfarer flere steder at skolen ikke har vurdert muligheten for å tilrettelegge undervisningen sammen med klassen. Spørsmålet om hvor mye ASK-brukeren skal delta i klassen sammen med de andre elevene, kommer ofte etter at man tenker hvor mye han eller hun skal være utenfor klassen og hvorfor de skal være det, sier hun.

Side 24 av 62