StatpedMagasinet 2–2017

Statped skal styrke tilbudet til barn og unge med behov for ASK

Statped skal forsterke ASK som satsingsområde. Det kommer frem i et oppdragsbrev fra Utdanningsdirektoratet som Statped mottok i september. – Det tar vi imot med glede og iver, sier Tone Mørk, direktør i Statped.

– Det er stor vilje til å løfte ASK-området, i Statped, blant de folkevalgte og blant de andre etatene som har ansvar på området. Vi ser frem til å gjennomføre oppdraget, sier Tone Mørk, direktør i Statped.

Bakgrunnen for oppdraget er at barn og elever med behov for ASK er en svært heterogen gruppe og at ASK er et sammensatt og kompetansekrevende fagområde. De fleste tiltak på ASK-feltet krever stor grad av særlig tilpasning og tilrettelegging basert på individuelle behov. Utdanningsdirektoratet trekker også frem utfordringen som ligger i at mange ASK-brukere har behov for tverrsektoriell oppfølging, noe som er et krevende landskap for barn og foreldre å navigere i. Det er også en utfordring at tilbud om kompetanseheving i ASK har vært begrenset og at veilednings- og informasjonsmateriell ikke har vært tilstrekkelig utviklet og tilgjengelig. Det er stor økning i etterspørsel når det gjelder støtte og kompetanseheving på feltet. Det er derfor behov for å forsterke ASK som satsingsområde.

Side 49 av 62