StatpedMagasinet 2–2017

Stikkord tilfeldig

– ASK-veien har vi gått opp selv. Løsningene har vi oftest funnet på tilfeldig vis og med stor egeninnsats, sier Nina Angellsen-Storvik.

Nina Angellsen-Storvik er mor til Peter, som bruker alternativ og supplerende
kommunikasjon. Hun sitter i styret i ISAAC Norge og i arbeidsutvalget til foreldregruppen samme sted. Foto: Privat

Ber du meg velge ett ord som beskriver våre erfaringer gjennom disse 13 årene, er det tilfeldig. Det er tilfeldig hvem som får informasjon og hva informasjonen inneholder. Det er tilfeldig hvem som får hjelp og hvor du får hjelp. Det er tilfeldig hvilken kompetanse kommunen og hjelpemiddelsentralen har. Det er tilfeldig hvilken leverandør du treffer på. Det er tilfeldig hvordan du får oversikt over maskin og programvare, løsninger og tilrettelegging av betjening. Det er tilfeldig om du møter en rådgiver i Statped eller i habiliteringstjenesten som har praktisk ASK-kompetanse. Det er tilfeldig om barnehage og skole har kjennskap til ASK-hjelpemidler.

Det er også tilfeldig hvilken dagsform en ASK-bruker har når hjelpemidlet skal utprøves. Valg av hjelpemiddel kan også være tilfeldig. En nybegynner kan fort ende opp med et hjelpemiddel som miljøet rundt brukeren kjenner best til. Dermed er det ikke ASK-brukerens behov som ligger til grunn for valget. Det er ikke greit at et område som er så viktig for så mange barn, er preget av så mange tilfeldigheter. 

Side 5 av 62