StatpedMagasinet 2–2017

Hører du meg?

Imanuel fyller 12 år i oktober – han er en strålende og positiv gutt. Han forstår mye, men kan ikke formidle seg gjennom talespråk som de fleste andre. Jeg, som mor, forstår ham best av alle, og enkelte ganger kan jeg ikke selv forstå «hvordan jeg kan forstå».

Lena Andresen er musiker/musikkpedagog, lærer med hovedansvarsområde spesialpedagogikk og mor til på 12 år. Imanuel bruker ASK til å formidle seg.

Det er en intuisjon, et morsinstinkt eller noe uforklarlig som skjer når han står der foran meg og uttaler en lyd. Jeg gjetter på hva han vil si – tenker meg om – og plutselig vet jeg hva han vil si! Han lyser opp av lettelse: Hun forstår meg! Forstår omverden Imanuel? Hvordan kan de? Han har sitt eget kroppsspråk, sine egne karakteristiske lyder og følelsesuttrykk. Det krever evne til å lytte og til å ta seg tid. Av og til er det kanskje enklere for omgivelsene å bare se en annen vei?

Side 57 av 62