Barnehageguiden

Er hyperaktivitet, uro og oppmerksomhetsvansker normal atferd for et
lite barn i utvikling eller kan det være tidlige tegn på ADHD-symptomer?