StatpedMagasinet 3–2017

Holder kontakten om de ikke er på skolen

I Norge har firmaet No Isolation laget roboten AV1. Når en elev ikke kan være på skolen, sitter roboten AV1 på hans eller hennes plass. Roboten er designet med øyne og munn og inneholder kamera, mikrofon og høyttalere. Via nettbrett kan eleven logge seg på roboten og se, høre og snakke med klassekameratene sine.

 

– Idéen bak AV1 er nettopp at barn som er borte fra skolen i lengre tid, skal kunne beholde kontakten med venner, sier Anna Holm Heide, presseansvarlig i No Isolation. Det kan være elever som har nedsatt funksjonsevne, som er på opptrening, på sykehus osv. Hun mener også at det er stor symbolverdi i at plassen til den som er borte, ikke er tom. – Vi ser at elevene kler på roboten og gjør den mest mulig lik eleven som er borte, sier Holm Heide.

Det koster om lag 3000 kroner i måneden å leie AV1.

I Danmark er det gjort tilsvarende erfaringer med robot blant elever med kroniske sykdommer eller nedsatt funksjonsevne. Ann Voss, ved DokkX, et utviklingssenter for velferdsteknologi og digitale løsninger i Aarhus, forteller at de har brukt robotene Orihime og VGO i kommunikasjonen mellom elev og skole.

– Roboten plasseres i klassen og kan styres av eleven som ikke er til stede. Den har både toveis lyd og bilde. Vi har akkurat gjort gode erfaringer med en elev som har muskelsykdom. Han opplever å ha fått en ny virkelighet hvor han deltar mye mer enn før, selv om han er mye borte. Vi ønsker å prøve ut dette også blant elever som har psykiske utfordringer, sier Voss

Side 11 av 27