StatpedMagasinet 3–2017

Kan roboter bidra til mer effektiv språkopplæring?

Det er økende interesse internasjonalt for å ta i bruk sosiale roboter i språkopplæring, både for barn med autismespekterforstyrrelser og for minoritetsspråklige barn.

KRISTIN SKEIDE FUGLERUD, SJEFSFORSKER VED NORSK REGNESENTRAL

Kristin Skeide Fuglerud (Ph.D.) er sjefsforsker og fagansvarlig for området e-læring og universell utforming ved forskningsinstituttet Norsk regnesentral (NR). Hun har doktorgrad innen universell utforming av IKT og er opptatt av samspillet mellom mennesker og teknologi. 

Norsk Regnesentral (NR) er involvert som forskningspartner i to forprosjekter som vurderer nytten av roboter i språkopplæring for barn. Frydenhaug skole, en spesialskole i Drammen for elever med utviklingshemning, er prosjekteier for det ene prosjektet. Skoger skole deltar også i dette forprosjektet som har fått støtte fra Regionale Forskningsfond Oslofjorden. Utgangspunktet var erfaringer med at barn med autismespekterforstyrrelser (ASD) ofte kan få en utflating av læringskurven når de begynner på skolen. Spørsmålet er om roboter kan bidra til å opprettholde systematikk, mengde og intensitet i språktreningen for barn med ASD.

Bydel Groruddalen er prosjekteier for det andre forprosjektet, som har fått støtte fra Forkommune-programmet i Norges Forskningsråd. Her er utfordringen å få gitt minoritetsspråklige barn tilpasset og tilstrekkelig opplæring i norsk, før de begynner på skolen. 

Et supplement i språkopplæringen

Så hvorfor tror vi at roboter kan hjelpe disse gruppene? Roboter kan programmeres slik at de tilpasser seg barnets behov, nivå og preferanser. De er godt egnet for oppgaver som krever repetisjon. Gjennom spill, oppmuntring og positive tilbakemeldinger på vellykket gjennomføring av en oppgave, kan barna trenes i språklige ferdigheter. Foreløpige funn tyder på at bruk av roboter er engasjerende og kan bidra til å øke lengden på barnas oppmerksomhet i en opplæringssituasjon.

Gründer Hege Eiklid har tatt initiativet til begge forprosjektene. NR har bestilt to roboter, og vi arbeider med å utvikle programvare. Vi planlegger en avgrenset utprøving rundt årsskiftet i begge prosjektene. Det er også viktig å finne ut om effektene av språktrening med robot kan opprettholdes over tid. Målsettingen er derfor å videreutvikle prosjektene til ett eller flere hovedprosjekter.

Side 13 av 27